Styrelsen

Alf Rosenbäck, ordförande.

Katarina Rosenqvist, vice ordförande.

Jonas Karlsson, sekreterare.

Ronny Nilsson, kassör.

Johan Elmqvist, ledamot.

Jennie Haglund, suppleant.

Gunilla Bengtsson, suppleant.